Słownik Biograficzny Żydów Łódzkich Oraz Z Łodzią Związanych

Marek Szukalak

Daniel Weiskopf

WAJSKOPF Daniel (1899–1944), lekarz rentgenolog. Urodził się 26 IV 1899 r. w Radomsku jako syn Szlamy i Ruchli z d. Dykierman. Studia medyczne rozpoczął w Warszawie, po czym przerwał na 2 lata, zaciągając się do legionów Piłsudskiego.

Po ukończeniu studiów lekarskich (1925) praktykował w Łodzi. Jego żoną była Paulina (Perla) z Lewich (1901-1944), lekarz internista i ginekolog, członek Izby Lekarskiej. Przed wybuchem II wojny światowej mieszkali przy ul. Piotrkowskiej 101.

W lutym 1944 r. wchodził w skład kilkuosobowej grupy zamierzającej zorganizować zbrojny opór mieszkańców getta.

Zginął 6 XI 1944 r. zastrzelony przez Hansa Biebowa, gdy stanął w obronie kryjówki, w której przebywał wraz z rodziną. Daniel pochowany został na cmentarzu przy ul. Brackiej (str. L, kw. A). Obok spoczywa jego brat Bernard.

Daniel Weiskopf grave

Wraz z nim w getcie zamieszkiwali: matka Ruchla (1879 - 6 X 1943) oraz siostra Regina (ur. 23 IV 1910). Jego brat Bernard (21 VIII 1905 - 24 VIII 1945), adwokat, który również był w getcie łodzkim, został pierwszym po wyzwoleniu Prezesem Gminy Żydowskiej w Łodzi.